Yhteistyöhanke Tampereen yliopiston kanssa: Lukiolaisen Taskutuutori

Kohti entistä paremmin valaistua lukiopolkua!

Teemme kevään 2020 aikana yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa lukiolaisen opiskelutaito-oppaan, lukiolaisen Taskutuutorin. Oppaan sisältöjä työstetään yhdessä omien opiskelijoidemme kanssa.

Opas tehdään kaikille Suomen lukioille käytettäväksi.

Uudistuva lukion opetussuunnitelmassa korostuvat opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelutaitoihin liittyvät teemat. Lukiolaisen Taskutuutori on yksi tärkeä työväline tukemaan opiskelijan kasvua lukiolaiseksi ja kypsymään kohti jatko-opintoja ja työelämää. Opas tukee lukiolaista kehittämään omia reflektointitaitoja. Reflektointitaidot luovat kykyä uuteen ajatteluun ja asiantuntijana kasvuun.

Taskutuutorista on juuri ilmestynyt korkeakouluopiskelijoiden oma versio, johon voit tutustua tarkemmin täällä: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119788

Oppaan tekijät kuvaavat teosta näin:

Opiskelutaito-opas Taskutuutori auttaa rakentamaan opiskelutaidoista laukaisualustan, josta voi singahtaa akateemisen ajattelun avaruuteen. Ajattelun avaruus syntyy kyvystä luopua vallitsevista ajattelun kaavoista ja itsestäänselvyyksistä. Niistä irtautumiseen tarvitaan kriittisyyttä ja luovuutta, jotka saavat voimaa tutkimusperustaisen tiedon viisaasta hyödyntämisestä. Näihin asioihin Taskutuutori johdattaa. Ajattelun avaruudessa on mahdollista irtautua maan painovoimasta – yhteisössä vallitsevista ajattelutavoista. Hetkittäinen irtiotto perinteisistä näkemyksistä auttaa tunnistamaan niin kehittämistarpeessa olevia kuin vahvistusta kaipaavia asioita. Taskutuutori on oppimiseen innostaja ja oman ajattelun tarkastelun tukija. Se auttaa niin akateemiseen maailmaan sisäänpääsyssä kuin siellä pärjäämisessä ja pyrkii lisäämään opiskelukulttuurin inhimillisyyttä. Oppaassa käsitellään sellaisia opiskelutaitoja ja asiantuntijuuden rakennuspalikoita, joita opintojen varrella jatkuvasti tarvitaan mutta joiden kehittymiselle harvoin tarjotaan tukea. Käsiteltävät teemat ovat ajattelun taidot, teoria ja käytäntö, reflektiotaidot, yhteistyötaidot, kirjoittamistaidot, ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden kehittyminen, tunnetaidot sekä luovuus. Näitä teemoja käsitellään oppaassa sekä tieteellisesti että opiskelijan kokemusmaailmasta käsin.

Kaisu Mälkki ja Anette Mansikka-Aho
dc.publisher
Tampereen yliopisto

dc.rights
cc by-nc-nd 4.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s