Mun lukio 2021 -hankkeen taustaa: LOPS2021 Kalevan lukiossa

Suomen lukiokoulutus on positiivisessa myllerryksessä, jossa kehitetään yhä paremmin opiskelijaa ja hänen oppimistarpeitaan palvelevaa lukiota.

Kalevan lukiossa on kulunut lukuvuosi saanut lisäsävyjä Opetushallituksen rahoittamasta “Mun lukio 2021” -hankkeesta. Hankkeessa kehitetään innovatiivista, lukiolaisen omaa lukiota, jossa opiskelijat ja henkilökunta muodostavat dialogissa elävän yhteisön.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita on kehittää opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen prosesseja. Niinpä Kalevan lukiossa tehdään opetussuunnitelmatyön ohella mm. lukiolaisille suunnattua opiskelutaito-opasta, suunnitellaan siihen liittyvää opintojaksoa, kehitetään toimintamalleja erityisopetukseen ja luodaan uusia malleja opiskeluhuoltotyöhön.

Korkeakouluyhteistyöhön liittyviä hankkeita on tänä lukuvuonna useampi. “Mun lukio 2021” -hankkeen puitteissa tehdään kurssi siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja maahanmuuton teemoista. Kurssi suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) – tutkinto-ohjelman kanssa. Kalevan lukion ja Tampereen yhteiskoulun lukion opiskelijat pääsevät osallistumaan maaliskuussa alkavalle kurssille.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s