Erityisopetuksen toimintamallit kehittyvät

Saimme tämän lukuvuoden alussa oman erityisopettajan, joka on koululla useampana päivänä viikossa. Uudelle opettajalle avautuikin mahdollisuus kehittää toimintaa monipuolisesti, sillä erityisopetus ei ole vielä vakiintunut ilmiö lukiomaailmassa.

Opetushallituksen rahoituksen turvin olemme pystyneet yhtenä osana Mun lukio 2021 -hanketta kehittämään Kalevan lukion erityisopetuksen toimintamallia. Erityisopettajamme on tutustunut lukiokenttään, tehnyt laajaa kartoitustyötä erityisopetuksen erilaisista käytänteistä Suomen lukioissa ja tehnyt parhaat synteesit ja omat käytännöt, jotka sopivat juuri meidän lukioomme.

Erityisopetuksen kehittämisen lähtökohtana ovat olleet uusi lukiolaki sekä ylioppilastutkintolautakunnan uudet ohjeet ja määräykset. Myös uudet lukion opetussuunnitelman perusteet ja paikallisen LOPSin kehittäminen antavat erityisopetuksen kehittämiseen uusia ajatuksia ja ideoita.

Syksyn 2019 tavoitteena oli erityisopetukseen liittyvän tietoisuuden lisääminen. Oman erityisopettajan läsnäolo useana päivänä viikossa on mahdollistanut jatkuvan dialogin erityisopettajan ja muiden lukion aikuisten välillä. Yhteistyön sujuvuuden kannalta on tärkeää, että erityisopettaja ”puhuu samaa kieltä” opettajien kanssa, ja yhteinen kieli onkin tiiviin vuoropuhelun myötä päässyt syntymään. Yhteistyötä on ollut niin äidinkielen, eri kielten, matematiikan kuin reaaliaineiden opettajien kanssa. Tavoitteena on ollut löytää tarkoituksenmukaisia, oikea-aikaisia ja yhteisiä tapoja tukea opiskelijoita. Lisäksi opettajille järjestettiin syksyllä erityisopetukseen liittyvä koulutus. Yhteistyö opinto-ohjaajien sekä muun opiskeluhuoltoryhmän kanssa on ollut myös antoisaa.

Toinen syksyn tavoite oli erityisopetukseen liittyvien prosessien tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen. Toimintakäytäntöjä on luotu mm. lukio-opintojen aikaisten tukitoimien järjestämiseen, ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävien erityisjärjestelyhakemusten laatimiseen sekä lukitestien järjestämiseen. Myös erityisopettajan työtehtäviä on rakennettu ja tarkennettu syksyn aikana.

Opiskelijat ovat löytäneet erityisopettajan hyvin. Opiskelutaitojen ohjaus, oppimispulmien selvittely, lukio-opintojen tukitoimien suunnittelu, lukitestien tekeminen, lukilausuntojen kirjoittaminen sekä erityisjärjestelyjen hakeminen ylioppilaskirjoituksiin ovat olleet asioita, joissa erityisopettaja on erityisesti saanut olla mukana. Useimpien opiskelijoiden kohdalla tapaamisia ollut 2 – 5 syksyn aikana. Tavoitteena onkin, että erityisopettaja kulkisi opiskelijoiden rinnalla aina lukio-opintojen alusta opiskelijan valmistumiseen saakka.

Myöhemmin luvassa myös erityisopetuksen materiaaleja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s